Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

2010 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarını Belirleyen (34) Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2009 Sayı : 2009/187 2010 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarını Belirleyen (34) Seri Numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2010 Yılında Geçerli Olacak Damga Vergisi Oranları Ve Damga Vergisi Tutarlarını Belirleyen (53) Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2009 Sayı : 2009/186 2010 Yılında Geçerli Olacak Damga Vergisi Oranları Ve Damga Vergisi Tutarlarını Belirleyen (53) Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2010 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

Tarih : 31.12.2009 Sayı : 2009/185 2010 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İlan Edilmiştir

2010 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 31.12.2009 Sayı : 2009/184 2010 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

2009-3 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2009 Sayı : 2009/183 2009-3 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu Ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklikler Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 31.12.2009 Sayı : 2009/182 Özel Tüketim Vergisi Oranları, Maktu Ve Asgari Maktu Vergi Tutarlarında Değişiklikler Yapan Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

(393) Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2009 Sayı : 2009/181 (393) Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

(273) Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2009 Sayı : 2009/180 (273) Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

(38) Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2009 Sayı : 2009/179 (38) Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

(41) Seri Numaralı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2009 Sayı : 2009/178 (41) Seri Numaralı Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin Azami Süresi 18 Aydan 24 Aya Çıkarılmıştır

Tarih : 30.12.2009 Sayı : 2009/177 Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin Azami Süresi 18 Aydan 24 Aya Çıkarılmıştır

(6) Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.12.2009 Sayı : 2009/176 (6) Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmeleri İçin Son Gün Olan 31.12.2009 Tarihi 31.12.2011 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 28.12.2009 Sayı : 2009/175 Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmeleri İçin Son Gün Olan 31.12.2009 Tarihi 31.12.2011 Tarihine Uzatılmıştır

5941 Sayılı Çek Kanunu Yayınlanmıştır

Tarih : 24.12.2009 Sayı : 2009/174 5941 Sayılı Çek Kanunu Yayınlanmıştır

T.C. Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 24.12.2009 Sayı : 2009/173 T.C. Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 24.12.2009 Sayı : 2009/172 İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır

(K) Türü Yetki Belgesi Alınma Zorunluluğu Olan Ticari Araçlar 31.12.2009 Tarihinden Sonra Kiralama Yoluyla Edinilemeyecektir

Tarih : 24.12.2009 Sayı : 2009/171 (K) Türü Yetki Belgesi Alınma Zorunluluğu Olan Ticari Araçlar 31.12.2009 Tarihinden Sonra Kiralama Yoluyla Edinilemeyecektir

İmalatçılara İhraç Kaydıyla Teslim Ettikleri Malların İhraç Edildiğine İlişkin 99 Seri No.Lı KDV Genel Tebliğine İstinaden Yazı Veren İhracatçıların Bu Yazıyı Verdikleri İmalatçılara Ait Bir Listeyi İzleyen Ayın 15’inci Günü Akşamına Kadar Kendilerinin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairelerine Vermeleri Gerekmektedir

Tarih : 17.12.2009 Sayı : 2009/170 İmalatçılara İhraç Kaydıyla Teslim Ettikleri Malların İhraç Edildiğine İlişkin 99 Seri No.Lı KDV Genel Tebliğine İstinaden Yazı Veren İhracatçıların Bu Yazıyı Verdikleri İmalatçılara Ait Bir Listeyi İzleyen Ayın 15’inci Günü Akşamına Kadar Kendilerinin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairelerine Vermeleri Gerekmektedir

Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmeleri İçin Son Gün 31.12.2009 Tarihidir

Tarih : 16.12.2009 Sayı : 2009/169 Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmeleri İçin Son Gün 31.12.2009 Tarihidir

31.12.2009 Tarihinde Zamanaşımına Uğrayacak Olan 2004 Takvim Yılına İlişkin Bulunan Matrah Farklarında 5811 Sayılı Kanun (Varlık Barışı) Hükümlerinin Uygulanmasına Dair İç Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 14.12.2009 Sayı : 2009/168 31.12.2009 Tarihinde Zamanaşımına Uğrayacak Olan 2004 Takvim Yılına İlişkin Bulunan Matrah Farklarında 5811 Sayılı Kanun (Varlık Barışı) Hükümlerinin Uygulanmasına Dair İç Genelge Yayınlanmıştır

İşsizlik Fonundan İşsizlik Ödeneği Almakta Olan Birisinin İşe Alınması Halinde 4447 Sayılı Kanunun 50’nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi Teşvikinin Uygulanmasına Yönelik Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 10.12.2009 Sayı : 2009/167 İşsizlik Fonundan İşsizlik Ödeneği Almakta Olan Birisinin İşe Alınması Halinde 4447 Sayılı Kanunun 50’nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi Teşvikinin Uygulanmasına Yönelik Genelge Yayınlanmıştır

113 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 09.12.2009 Sayı : 2009/166 113 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği Yayınlanmıştır

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 81’inci Maddesi Uyarınca İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında Yayınlanan Yönetmelik İle İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

Tarih : 04.12.2009 Sayı : 2009/165 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 81’inci Maddesi Uyarınca İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında Yayınlanan Yönetmelik İle İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

Kod Listelerine Alınan Mükelleflerden Alım Yapan Mükelleflerin Yapabilecekleri İşlemler İle Kod Listeleri Vasıtasıyla Varlık Barışı Uygulamasına Zorunlu Katılım Sağlanmaya Çalışıldığı Yönündeki Eleştirilere Dair İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Duyurular Yayınlanmıştır

Tarih : 02.12.2009 Sayı : 2009/164 Kod Listelerine Alınan Mükelleflerden Alım Yapan Mükelleflerin Yapabilecekleri İşlemler İle Kod Listeleri Vasıtasıyla Varlık Barışı Uygulamasına Zorunlu Katılım Sağlanmaya Çalışıldığı Yönündeki Eleştirilere Dair İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Duyurular Yayınlanmıştır

Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları Ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Tarih : 01.12.2009 Sayı : 2009/163 Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları Ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır

Ödeme Süreleri 26.11.2009 Tarihinde Sona Eren Bazı Vergiler İle Taksitlerin Ödeme Sürelerinin, Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle 01.12.2009 Tarih, Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldığına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Basın Açıklaması Yapılmıştır

Tarih : 25.11.2009 Sayı : 2009/162 Ödeme Süreleri 26.11.2009 Tarihinde Sona Eren Bazı Vergiler İle Taksitlerin Ödeme Sürelerinin, Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle 01.12.2009 Tarih, Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldığına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Basın Açıklaması Yapılmıştır

Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinde Beş Puanlık Prim İndirimi Konusunda Yaşanan Tereddütler Hakkında 2009–139 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 25.11.2009 Sayı : 2009/161 Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Prim Oranının İşveren Hissesinde Beş Puanlık Prim İndirimi Konusunda Yaşanan Tereddütler Hakkında 2009–139 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Gecikme Zammı Oranı %1,95’e Düşürülmüştür

Tarih : 20.11.2009 Sayı : 2009/160 Gecikme Zammı Oranı %1,95’e Düşürülmüştür

2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %2,2 Olarak İlan Edilmiştir

Tarih : 19.11.2009 Sayı : 2009/159 2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %2,2 Olarak İlan Edilmiştir

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Ve Teçhizatın İthalinde Gümrük İdarelerinde Uygulanacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esasların Açıklandığı (9) Seri No.Lı (Yatırım Teşvik) Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.11.2009 Sayı : 2009/158 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Ve Teçhizatın İthalinde Gümrük İdarelerinde Uygulanacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esasların Açıklandığı (9) Seri No.Lı (Yatırım Teşvik) Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türkiye İle İsviçre Arasında Kapsamlı Bilgi Değişimine De İmkan Veren “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 4 Kasım 2009 Tarihinde Bern’de Parafe Edildiğine Dair Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 13.11.2009 Sayı : 2009/157 Türkiye İle İsviçre Arasında Kapsamlı Bilgi Değişimine De İmkan Veren “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” 4 Kasım 2009 Tarihinde Bern’de Parafe Edildiğine Dair Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Türkiye – İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İki Ülkenin Maliye İdareleri Tarafından Parafe Edilmiş Olup, Yakın Zamanda Bakanlık Düzeyinde İmza Edilmesi Ve İki Ülke Parlamentolarına Onay İçin Sunulması Beklenmektedir

Tarih : 13.11.2009 Sayı : 2009/156 Türkiye – İsviçre Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İki Ülkenin Maliye İdareleri Tarafından Parafe Edilmiş Olup, Yakın Zamanda Bakanlık Düzeyinde İmza Edilmesi Ve İki Ülke Parlamentolarına Onay İçin Sunulması Beklenmektedir

5811 Sayılı (Varlık Barışı) Kanun Kapsamında Beyan Edilen Ve Ülkemize Transfer Edilen Varlıkların Tevsikinde Kullanılacak Kanaat Verici Belgeler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Basın Açıklaması Yapılmıştır

Tarih : 13.11.2009 Sayı : 2009/155 5811 Sayılı (Varlık Barışı) Kanun Kapsamında Beyan Edilen Ve Ülkemize Transfer Edilen Varlıkların Tevsikinde Kullanılacak Kanaat Verici Belgeler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Basın Açıklaması Yapılmıştır

Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan Ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz Ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) Yayınlanmıştır

Tarih : 11.11.2009 Sayı : 2009/154 Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan Ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz Ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) Yayınlanmıştır

6 Seri No.Lı Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 10.11.2009 Sayı : 2009/153 6 Seri No.Lı Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Türkiye İle Finlandiya Arasında 6 Ekim 2009 Tarihinde İstanbul’da Yeni Bir “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” İmzalanmıştır

Tarih : 06.11.2009 Sayı : 2009/152 Türkiye İle Finlandiya Arasında 6 Ekim 2009 Tarihinde İstanbul’da Yeni Bir “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” İmzalanmıştır

55 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle 2010 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel İlan Edilmiştir

Tarih : 30.10.2009 Sayı : 2009/151 55 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği İle 2010 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel İlan Edilmiştir

Vergi Mevzuatı Açısından Geçerli Olan Faturalar, Naylon Fatura (Smiyb) Kullanan Mükelleflerin Yapabilecekleri Düzeltme İşlemleri Ve Varlık Barışından Yararlanma İmkanı Konularında İvdb Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 22.10.2009 Sayı : 2009/150 Vergi Mevzuatı Açısından Geçerli Olan Faturalar, Naylon Fatura (Smiyb) Kullanan Mükelleflerin Yapabilecekleri Düzeltme İşlemleri Ve Varlık Barışından Yararlanma İmkanı Konularında İvdb Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır

Anayasa Mahkemesi Gelir Vergisi Kanunu (Yatırım İndirimi İstinasından Yararlanmayı Üç Yıl İle Sınırlayan Hüküm Dahil) Ve Vergi Usul Kanunundaki Bazı Maddelere İlişkin İptal Kararları Vermiştir

Tarih : 22.10.2009 Sayı : 2009/149 Anayasa Mahkemesi Gelir Vergisi Kanunu (Yatırım İndirimi İstinasından Yararlanmayı Üç Yıl İle Sınırlayan Hüküm Dahil) Ve Vergi Usul Kanunundaki Bazı Maddelere İlişkin İptal Kararları Vermiştir

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Ve İşyeri Bildirgesi’nin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine Dair Yapılan Güncellemeler Hakkında SGK Tarafından 2009/121 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 22.10.2009 Sayı : 2009/148 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi, Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Ve İşyeri Bildirgesi’nin E-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine Dair Yapılan Güncellemeler Hakkında SGK Tarafından 2009/121 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurt İçinden Yapılan Teslimler, Bu Mağazalar Tarafından Yapılan İthalat Ve Teslimler Hakkında Kdv Ve Ötv Sirkülerleri Yayınlanmıştır

Tarih : 13.10.2009 Sayı : 2009/147 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yurt İçinden Yapılan Teslimler, Bu Mağazalar Tarafından Yapılan İthalat Ve Teslimler Hakkında Kdv Ve Ötv Sirkülerleri Yayınlanmıştır

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar İle Yeni Gümrük Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.10.2009 Sayı : 2009/146 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar İle Yeni Gümrük Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Türkiye İle Lüksemburg Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalanmıştır. Protokol Her İki Ülkenin Parlamentoları Tarafından Onaylandıktan Sonra Yürürlüğe Girecektir.

Tarih : 02.10.2009 Sayı : 2009/145 Türkiye İle Lüksemburg Arasında Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalanmıştır. Protokol Her İki Ülkenin Parlamentoları Tarafından Onaylandıktan Sonra Yürürlüğe Girecektir.

30.09.2009 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.10.2009 Sayı : 2009/144 30.09.2009 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Sel Felaketinde Zarar Gören Mükelleflerden Aylık Prim Ve Hizmet Belgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderemeyen Ve Prim Ödemelerini Yapamayanların Yapmaları Gerekenler

Tarih : 30.09.2009 Sayı : 2009/143 Sel Felaketinde Zarar Gören Mükelleflerden Aylık Prim Ve Hizmet Belgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderemeyen Ve Prim Ödemelerini Yapamayanların Yapmaları Gerekenler

Varlık Barışı’ndan Yararlanma Süresi 31 Aralık 2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.09.2009 Sayı : 2009/142 Varlık Barışı’ndan Yararlanma Süresi 31 Aralık 2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 29.09.2009 Sayı : 2009/141 Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatları Müracaat Ve Ücretleri Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 28.09.2009 Sayı : 2009/140 Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatları Müracaat Ve Ücretleri Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Sel Felaketinde Zarar Gören Mükelleflerin Sigorta Primleri Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuna Vermeleri Gereken Beyan Ve Bildirimler İle Ödeme Süreleri Hakkında Kurum Tarafından Erteleme Kararı Yayınlanmamıştır

Tarih : 23.09.2009 Sayı : 2009/139 Sel Felaketinde Zarar Gören Mükelleflerin Sigorta Primleri Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumuna Vermeleri Gereken Beyan Ve Bildirimler İle Ödeme Süreleri Hakkında Kurum Tarafından Erteleme Kararı Yayınlanmamıştır

Kosgeb Tarafından Verilecek Hizmetler Ve Desteklerden Yararlanacak Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel Ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 23.09.2009 Sayı : 2009/138 Kosgeb Tarafından Verilecek Hizmetler Ve Desteklerden Yararlanacak Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel Ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

KOSGEB Kobi Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 23.09.2009 Sayı : 2009/137 KOSGEB Kobi Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği Yayınlanmıştır

2009 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklikler Kapsamında ÖTV’siz Deniz Yakıtı Olarak Teslim Edilebilecek Mallar Hakkında ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 23.09.2009 Sayı : 2009/136 2009 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklikler Kapsamında ÖTV’siz Deniz Yakıtı Olarak Teslim Edilebilecek Mallar Hakkında ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Sel Felaketinde Zarar Gören Mükelleflerin Vergisel Açıdan Yapmaları Gerekenler Hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Açıklama Yapılmıştır

Tarih : 18.09.2009 Sayı : 2009/135 Sel Felaketinde Zarar Gören Mükelleflerin Vergisel Açıdan Yapmaları Gerekenler Hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Tarafından Açıklama Yapılmıştır

2009 Nisan Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Bildirilen Sigortalı Sayısına İlave Olarak 31.12.2009 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Alt Sınırına İsabet Eden İşveren Sigorta Primi Hisseleri Altı Ay Boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması Uygulamasına Dair SGK Tarafından 2009-113 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 18.09.2009 Sayı : 2009/134 2009 Nisan Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Bildirilen Sigortalı Sayısına İlave Olarak 31.12.2009 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Alt Sınırına İsabet Eden İşveren Sigorta Primi Hisseleri Altı Ay Boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanması Uygulamasına Dair SGK Tarafından 2009-113 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İstanbul Ve Tekirdağ İllerinde Meydana Gelen Selden Zarar Gören Mükelleflerin Durumlarına İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır

Tarih : 18.09.2009 Sayı : 2009/133 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından İstanbul Ve Tekirdağ İllerinde Meydana Gelen Selden Zarar Gören Mükelleflerin Durumlarına İlişkin Basın Açıklaması Yapılmıştır

Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Tarih : 16.09.2009 Sayı : 2009/132 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği

Tarih : 15.09.2009 Sayı : 2009/131 Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 5’inci Madde Kapsamında Kobi Birleşmelerinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranlarını Tespit Etmiştir

Tarih : 07.09.2009 Sayı : 2009/130 Bakanlar Kurulu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 5’inci Madde Kapsamında Kobi Birleşmelerinde Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranlarını Tespit Etmiştir

BSMV Oranlarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 07.09.2009 Sayı : 2009/129 BSMV Oranlarına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Maliye Bakanlığı’nca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Kapsamında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar Açıklanmıştır

Tarih : 07.09.2009 Sayı : 2009/128 Maliye Bakanlığı’nca Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Kapsamında Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar Açıklanmıştır

“Varlık Barışı Kanunu”ndan Yararlanma Süresi 30.09.2009 Tarihinde Sona Erecektir

Tarih : 03.09.2009 Sayı : 2009/127 “Varlık Barışı Kanunu”ndan Yararlanma Süresi 30.09.2009 Tarihinde Sona Erecektir

2008 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Ve 2008 Yılı İçinde Mahsuben İadesi Yapılamayan KDV İadelerinin En Geç Kasım 2009 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 03.09.2009 Sayı : 2009/126 2008 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerinden Kaynaklanan Ve 2008 Yılı İçinde Mahsuben İadesi Yapılamayan KDV İadelerinin En Geç Kasım 2009 KDV Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Yatlar, Spor Tekneleri Ve Gezinti Gemilerinde 30.11.2009 Tarihine Kadar ÖTV %0, KDV %1 Olarak Uygulanacaktır

Tarih : 27.08.2009 Sayı : 2009/125 Yatlar, Spor Tekneleri Ve Gezinti Gemilerinde 30.11.2009 Tarihine Kadar ÖTV %0, KDV %1 Olarak Uygulanacaktır

Tekstil, Konfeksiyon Ve Hazır Giyim, Deri Ve Deri Mamulleri Sektörlerine Taşınma Desteği

Tarih : 26.08.2009 Sayı : 2009/124 Tekstil, Konfeksiyon Ve Hazır Giyim, Deri Ve Deri Mamulleri Sektörlerine Taşınma Desteği

Genel Olarak Yatırımlarda Devlet Yardımları

Tarih : 26.08.2009 Sayı : 2009/123 Genel Olarak Yatırımlarda Devlet Yardımları

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/2) Yayınlanmıştır

Tarih : 26.08.2009 Sayı : 2009/122 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/2) Yayınlanmıştır

Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Tarih : 26.08.2009 Sayı : 2009/121 Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

İşsizlik Fonundan İşsizlik Ödeneği Almakta Olan Birisinin İşe Alınması Halinde Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Hesaplanan Kısa Vadeli Sigorta Primi Tutarının Yüzde Biri Olmak Üzere İşçi Ve İşveren Payı Sigorta Primleri İle Genel Sağlık Sigortası Priminin Kalan İşsizlik Ödeneği Süresince Fondan Karşılanmasına Dair 4447 Sayılı Kanunda Yeniden Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 20.08.2009 Sayı : 2009/120 İşsizlik Fonundan İşsizlik Ödeneği Almakta Olan Birisinin İşe Alınması Halinde Prime Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Hesaplanan Kısa Vadeli Sigorta Primi Tutarının Yüzde Biri Olmak Üzere İşçi Ve İşveren Payı Sigorta Primleri İle Genel Sağlık Sigortası Priminin Kalan İşsizlik Ödeneği Süresince Fondan Karşılanmasına Dair 4447 Sayılı Kanunda Yeniden Düzenleme Yapılmıştır

2009 Nisan Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Bildirilen Sigortalı Sayısına İlave Olarak 31.12.2009 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Alt Sınırına İsabet Eden İşveren Sigorta Primi Hisseleri Altı Ay Boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır

Tarih : 20.08.2009 Sayı : 2009/119 2009 Nisan Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Bildirilen Sigortalı Sayısına İlave Olarak 31.12.2009 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Alt Sınırına İsabet Eden İşveren Sigorta Primi Hisseleri Altı Ay Boyunca İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Teşvik Edilen Yatırımlara Bağlı Olarak Gerçekleştirilecek İstihdam İçin Uygulanacak Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Hakkında 5510 Sayılı Kanunda Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 20.08.2009 Sayı : 2009/118 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Teşvik Edilen Yatırımlara Bağlı Olarak Gerçekleştirilecek İstihdam İçin Uygulanacak Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Hakkında 5510 Sayılı Kanunda Düzenleme Yapılmıştır

(272) Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 14.08.2009 Sayı : 2009/117 (272) Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

(37) Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 14.08.2009 Sayı : 2009/116 (37) Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

(4) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 14.08.2009 Sayı : 2009/115 (4) Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

(3) Seri No.Lı 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna (Varlık Barışı) İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 14.08.2009 Sayı : 2009/114 (3) Seri No.Lı 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna (Varlık Barışı) İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

SGK Ve Bölge Çalışma Müdürlüğü Dosya Numaralarının Eşleştirilmesi

Tarih : 13.08.2009 Sayı : 2009/113 SGK Ve Bölge Çalışma Müdürlüğü Dosya Numaralarının Eşleştirilmesi

Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Almanya Tarafından Feshedilmiştir

Tarih : 13.08.2009 Sayı : 2009/112 Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Almanya Tarafından Feshedilmiştir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Yayınlanmıştır

Tarih : 30.07.2009 Sayı : 2009/111 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Yayınlanmıştır

Ekonomik Krize Karşı Önlem Olarak Açıklanan Yatırımları Teşvik Paketine İlişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 30.07.2009 Sayı : 2009/110 Ekonomik Krize Karşı Önlem Olarak Açıklanan Yatırımları Teşvik Paketine İlişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Hükümlerinin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Beyan Edilen Sigorta Primlerinin Ödenme Süresine Olan Etkisi Hakkında Tereddütler Yaşanmaktadır

Tarih : 27.07.2009 Sayı : 2009/109 Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Hükümlerinin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde Beyan Edilen Sigorta Primlerinin Ödenme Süresine Olan Etkisi Hakkında Tereddütler Yaşanmaktadır

01.08.2009’dan İtibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna İşçi Giriş, İşçi Çıkış Ve İşyeri Bildirimlerinin Yapılması Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine Yapılan Ek-1, Ek-2, İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB) Ve İşyeri Bildirimleri Yerine Geçecektir Ve Bölge Müdürlüklerine Ayrıca Bildirimde Bulunulmayacaktır

Tarih : 27.07.2009 Sayı : 2009/108 01.08.2009’dan İtibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna İşçi Giriş, İşçi Çıkış Ve İşyeri Bildirimlerinin Yapılması Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine Yapılan Ek-1, Ek-2, İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB) Ve İşyeri Bildirimleri Yerine Geçecektir Ve Bölge Müdürlüklerine Ayrıca Bildirimde Bulunulmayacaktır

SGK Tarafından Yapılan Açıklamaya Göre Haziran 2009 Dönemine Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri Mali Tatil Hükümleri Kapsamında 27.07.2009 Günü Verilebilecektir

Tarih : 23.07.2009 Sayı : 2009/107 SGK Tarafından Yapılan Açıklamaya Göre Haziran 2009 Dönemine Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri Mali Tatil Hükümleri Kapsamında 27.07.2009 Günü Verilebilecektir

Mali Tatil Nedeniyle Haziran 2009 Dönemine Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi Süresi Değişmemektedir

Tarih : 21.07.2009 Sayı : 2009/106 Mali Tatil Nedeniyle Haziran 2009 Dönemine Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi Süresi Değişmemektedir

Bir Sigortalı Çalıştıran İşyerlerince Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi İle İlk ve Tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin “E-Sigorta” Kanalıyla Gönderilmesi

Tarih : 20.07.2009 Sayı : 2009/105 Bir Sigortalı Çalıştıran İşyerlerince Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi İle İlk ve Tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin “E-Sigorta” Kanalıyla Gönderilmesi

ÖTV Ve KDV Kanunlarına Ekli Listelerde Yer Alan Mal Ve Hizmetlere İlişkin Olarak Düzenlemeler Yapan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 16.07.2009 Sayı : 2009/104 ÖTV Ve KDV Kanunlarına Ekli Listelerde Yer Alan Mal Ve Hizmetlere İlişkin Olarak Düzenlemeler Yapan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

2009-2 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 16.07.2009 Sayı : 2009/103 2009-2 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

“Varlık Barışı Kanunu”ndan Yararlanma Süresini Uzatan Ve Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapan 5917 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 14.07.2009 Sayı : 2009/102 “Varlık Barışı Kanunu”ndan Yararlanma Süresini Uzatan Ve Bazı Kanunlarda Değişiklikler Yapan 5917 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

2009/2 Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 09.07.2009 Sayı : 2009/101 2009/2 Seri No.Lı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayınlanmıştır

5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Damga Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin (3) Seri Numaralı 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 09.07.2009 Sayı : 2009/100 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yer Alan Damga Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin (3) Seri Numaralı 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Genel Bütçeli İdarelerle Kişiler Arasında Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kağıtlara Ait Damga Vergisinin Ödenmesine İlişkin 52 Seri No.Lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 08.07.2009 Sayı : 2009/099 Genel Bütçeli İdarelerle Kişiler Arasında Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kağıtlara Ait Damga Vergisinin Ödenmesine İlişkin 52 Seri No.Lı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

30.06.2009 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 06.07.2009 Sayı : 2009/098 30.06.2009 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

5904 Sayılı Kanun Sonrasında Maliye Bakanlığı’na Elektronik Ortamda Verilmesi Zorunlu Olan Beyanname, Bildirim Ve Formlarda Ceza Uygulaması

Tarih : 06.07.2009 Sayı : 2009/097 5904 Sayılı Kanun Sonrasında Maliye Bakanlığı’na Elektronik Ortamda Verilmesi Zorunlu Olan Beyanname, Bildirim Ve Formlarda Ceza Uygulaması

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapan 5904 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 06.07.2009 Sayı : 2009/096 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapan 5904 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.07.2009 Sayı : 2009/095 Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 01.07.2009 – 20.07.2009 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Maliye Bakanlığınca yayımlanan “1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ” ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile yapılmıştır.

Tarih : 02.07.2009 Sayı : 2009/094 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 01.07.2009 – 20.07.2009 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Maliye Bakanlığınca yayımlanan “1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ” ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile yapılmıştır.

Mayıs 2009 Dönemine İlişkin Form Ba Ve Form Bs Bildirimleri 27 Temmuz 2009 Gününe Kadar Verilebilecektir.

Tarih : 01.07.2009 Sayı : 2009/093 Mayıs 2009 Dönemine İlişkin Form Ba Ve Form Bs Bildirimleri 27 Temmuz 2009 Gününe Kadar Verilebilecektir.

391 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.06.2009 Sayı : 2009/092 391 Seri No.Lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

İndirimli Tapu Harcı Oranının 30.06.2009 Günlü İşlemlerde De Uygulanacağına Dair Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 30.06.2009 Sayı : 2009/091 İndirimli Tapu Harcı Oranının 30.06.2009 Günlü İşlemlerde De Uygulanacağına Dair Harçlar Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2009 Sayı : 2009/090 Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Ticaret Ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Ve Deniz Ticaret Odalarına Kayıtlı Ticaret Ve Sanayicilerin 2009 Yılına Ait Yıllık Aidat Ve Munzam Aidat Ödemelerinin İlk Taksitlerini 30 Haziran 2009 Tarihine Kadar Ödemeleri Gerekmektedir

Tarih : 25.06.2009 Sayı : 2009/089 Ticaret Ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları Ve Deniz Ticaret Odalarına Kayıtlı Ticaret Ve Sanayicilerin 2009 Yılına Ait Yıllık Aidat Ve Munzam Aidat Ödemelerinin İlk Taksitlerini 30 Haziran 2009 Tarihine Kadar Ödemeleri Gerekmektedir

30.09.2009 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Mallara Uygulanacak KDV Ve ÖTV Oranlarının Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 17.06.2009 Sayı : 2009/088 30.09.2009 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Mallara Uygulanacak KDV Ve ÖTV Oranlarının Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

15.06.2009 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Mallarda KDV Ve ÖTV Oranlarının Düşürülmesi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararının 15.06.2009 Günü De Uygulanacağına Dair (7) No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 15.06.2009 Sayı : 2009/087 15.06.2009 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere Bazı Mallarda KDV Ve ÖTV Oranlarının Düşürülmesi İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararının 15.06.2009 Günü De Uygulanacağına Dair (7) No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Tahakkuk Eden Vergilerin Tecil Edilemeyeceğine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 15.06.2009 Sayı : 2009/086 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Tahakkuk Eden Vergilerin Tecil Edilemeyeceğine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Tarih : 15.06.2009 Sayı : 2009/085 Karayolu Taşıma Yönetmeliği

T.C. Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 15.06.2009 Sayı : 2009/084 T.C. Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 12.06.2009 Sayı : 2009/083 Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye’de Sanayi Tesisi Yatırımı Yapan Yabancılara Da Türk Vatandaşı Olabilme İmkanı Sağlayan 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Yayınlanmıştır

Tarih : 12.06.2009 Sayı : 2009/082 Türkiye’de Sanayi Tesisi Yatırımı Yapan Yabancılara Da Türk Vatandaşı Olabilme İmkanı Sağlayan 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Yayınlanmıştır

Kanuni Veya İş Merkezi Kanada’da Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 12.06.2009 Sayı : 2009/081 Kanuni Veya İş Merkezi Kanada’da Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

01.07.2009’dan İtibaren Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 12.06.2009 Sayı : 2009/080 01.07.2009’dan İtibaren Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

01.07.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 12.06.2009 Sayı : 2009/079 01.07.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

01.07.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı Hakkında Hatırlatma

Tarih : 12.06.2009 Sayı : 2009/078 01.07.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı Hakkında Hatırlatma

01.07.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 12.06.2009 Sayı : 2009/077 01.07.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Gümrük Vergisi Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin İthalat: 2009/22 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 12.06.2009 Sayı : 2009/076 Gümrük Vergisi Askıya Alınması Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin İthalat: 2009/22 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

(8) Sıra Numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 27.05.2009 Sayı : 2009/075 (8) Sıra Numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

İleri Vadeli Çeklerin Geçici Bir Süre İle Vade Tarihinden Önce Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Kanunen Yasaklanması Nedeniyle Çeklere Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Senet Hükmü Katmayacağından Vadeli Çeklerin Vergi Usul Kanunu Kapsamında Reeskonta Tabi Tutulması Mümkün Değildir

Tarih : 14.05.2009 Sayı : 2009/074 İleri Vadeli Çeklerin Geçici Bir Süre İle Vade Tarihinden Önce Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbrazının Kanunen Yasaklanması Nedeniyle Çeklere Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Senet Hükmü Katmayacağından Vadeli Çeklerin Vergi Usul Kanunu Kapsamında Reeskonta Tabi Tutulması Mümkün Değildir

2009 Yılı Emlak Vergisi, Veraset Ve İntikal Vergisi Ve Konutlar Dışındaki Binaların Çevre Temizlik Vergisi’nin Son Ödeme Süreleri İle Vergi Levhalarının Tasdiki Hakkında Hatırlatma

Tarih : 12.05.2009 Sayı : 2009/073 2009 Yılı Emlak Vergisi, Veraset Ve İntikal Vergisi Ve Konutlar Dışındaki Binaların Çevre Temizlik Vergisi’nin Son Ödeme Süreleri İle Vergi Levhalarının Tasdiki Hakkında Hatırlatma

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2008 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2009 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığına Göndermeleri Gerekmektedir

Tarih : 11.05.2009 Sayı : 2009/072 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2008 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri 31.05.2009 Tarihine Kadar Hazine Müsteşarlığına Göndermeleri Gerekmektedir

KOSGEB Kanununda Değişiklik Yapan 5891 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 11.05.2009 Sayı : 2009/071 KOSGEB Kanununda Değişiklik Yapan 5891 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulamasına Dair (5) Seri No.Lı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 06.05.2009 Sayı : 2009/070 İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulamasına Dair (5) Seri No.Lı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

87.03 Tarife Pozisyonundaki Araçlarda Yanlış Beyan Edilen ÖTV İle İlgili Tarhiyatların Reddine Dair (6) Seri No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 06.05.2009 Sayı : 2009/069 87.03 Tarife Pozisyonundaki Araçlarda Yanlış Beyan Edilen ÖTV İle İlgili Tarhiyatların Reddine Dair (6) Seri No.Lı ÖTV Sirküleri Yayınlanmıştır

01 Mayıs Gününün Genel Tatil Olarak Kabulüne Dair 5892 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 27.04.2009 Sayı : 2009/068 01 Mayıs Gününün Genel Tatil Olarak Kabulüne Dair 5892 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İle Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2009/3) Yayınlanmıştır

Tarih : 15.04.2009 Sayı : 2009/067 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İle Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2009/3) Yayınlanmıştır

30.06.2009 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere KDV Oranı %8’e Düşürülen Mallar Listesine İlaveler Yapılmıştır

Tarih : 14.04.2009 Sayı : 2009/066 30.06.2009 Tarihine Kadar Uygulanmak Üzere KDV Oranı %8’e Düşürülen Mallar Listesine İlaveler Yapılmıştır

ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları Ve Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 14.04.2009 Sayı : 2009/065 ÖTV Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Malların Vergi Oranları Ve Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir

2008 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde Kâr Dağıtım Tablosu’nun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 10.04.2009 Sayı : 2009/064 2008 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde Kâr Dağıtım Tablosu’nun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

T.C. Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Tarih : 09.04.2009 Sayı : 2009/063 T.C. Merkez Bankası Tebliği İle Reeskont Ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Değiştirilmiştir

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Eklerinin Doldurularak E-Beyanname Sisteminde Gönderilmesi İçin Son Gün 27.04.2009 Tarihidir

Tarih : 09.04.2009 Sayı : 2009/062 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Eklerinin Doldurularak E-Beyanname Sisteminde Gönderilmesi İçin Son Gün 27.04.2009 Tarihidir

Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı İle İşlettikleri Ticari İşletmelerinin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2009/2) Yayınlanmıştır

Tarih : 07.04.2009 Sayı : 2009/061 Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı İle İşlettikleri Ticari İşletmelerinin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2009/2) Yayınlanmıştır

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2009-32/36 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.04.2009 Sayı : 2009/060 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2009-32/36 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

31.03.2009 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 02.04.2009 Sayı : 2009/059 31.03.2009 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

E-Beyanname Güncellemeleri

Tarih : 02.04.2009 Sayı : 2009/058 E-Beyanname Güncellemeleri

Devir Yatırım İndirimi Ve 2009’da İhtirazi Kayıtla Beyan Vermek Ve Dava Açmak

Tarih : 01.04.2009 Sayı : 2009/057 Devir Yatırım İndirimi Ve 2009’da İhtirazi Kayıtla Beyan Vermek Ve Dava Açmak

Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin İle İlgili Olarak 2009/1 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 01.04.2009 Sayı : 2009/056 Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin İle İlgili Olarak 2009/1 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tapu Harcının Düşürülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 30.03.2009 Sayı : 2009/055 Tapu Harcının Düşürülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının Düşürülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 30.03.2009 Sayı : 2009/054 Bazı Mallara Uygulanacak KDV Oranlarının Düşürülmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

(33) Seri No.Lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 26.03.2009 Sayı : 2009/053 (33) Seri No.Lı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2008 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 27 Mart 2009 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 25.03.2009 Sayı : 2009/052 2008 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 27 Mart 2009 Tarihine Uzatılmıştır

5084 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvikli İllerde Sigorta Primi Teşviki Uygulamasına Dair 2009/46 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 25.03.2009 Sayı : 2009/051 5084 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvikli İllerde Sigorta Primi Teşviki Uygulamasına Dair 2009/46 Sayılı SGK Genelgesi Yayınlanmıştır

5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine Dair Hesaplama Ve Beyan Usulünde Değişiklikler Hakkında 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Yayınlanmıştır

Tarih : 25.03.2009 Sayı : 2009/050 5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine Dair Hesaplama Ve Beyan Usulünde Değişiklikler Hakkında 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Yayınlanmıştır

5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 24.03.2009 Sayı : 2009/049 5084 Sayılı Teşvik Kanunu Kapsamındaki İllerde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Sürelerine İlişkin Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Sirküleri Yayınlanmıştır

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2009/2 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 20.03.2009 Sayı : 2009/048 Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2009/2 Sayılı Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı KDV Ve ÖTV Oranlarından Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 16.03.2009 Sayı : 2009/047 Bazı KDV Ve ÖTV Oranlarından Değişiklikler Yapılmıştır

Tüketici Kredilerinde KKDF Kesintisi Oranı Düşürülmüştür

Tarih : 16.03.2009 Sayı : 2009/046 Tüketici Kredilerinde KKDF Kesintisi Oranı Düşürülmüştür

(59) Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 16.03.2009 Sayı : 2009/045 (59) Seri No.Lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesiyle İlgili (1) Seri No.Lı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.03.2009 Sayı : 2009/044 Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesiyle İlgili (1) Seri No.Lı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sigortalılık İşlemleri Hakkında 2009/37 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 13.03.2009 Sayı : 2009/043 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tarafından Sigortalılık İşlemleri Hakkında 2009/37 Sayılı Genelge Yayınlanmıştır

TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda Konvertibl Olmayan Dövizlerin Dış Ticarette Kullanılabilmesine Dair Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 13.03.2009 Sayı : 2009/042 TPKK Hakkında 32 Sayılı Kararda Konvertibl Olmayan Dövizlerin Dış Ticarette Kullanılabilmesine Dair Değişiklikler Yapılmıştır

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 05.03.2009 Sayı : 2009/041 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

İhracatçı Kobilere 1 Milyar Dolarlık Cansuyu Kredisi (KOSGEB Kredisi) Desteği

Tarih : 05.03.2009 Sayı : 2009/040 İhracatçı Kobilere 1 Milyar Dolarlık Cansuyu Kredisi (KOSGEB Kredisi) Desteği

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 03.03.2009 Sayı : 2009/039 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlanmıştır

40 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 23.02.2009 Sayı : 2009/038 40 Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayınlanmıştır

5225 Sayılı Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı İndiriminin Uygulanmasına Yönelik Açıklamaları İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 20.02.2009 Sayı : 2009/037 5225 Sayılı Kültür Yatırımları Ve Girişimlerini Teşvik Kanunununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı İndiriminin Uygulanmasına Yönelik Açıklamaları İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin (1) Seri No.Lı Genel Tebliğde Değişiklikler Yapan (2) Seri No.Lı Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 20.02.2009 Sayı : 2009/036 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin (1) Seri No.Lı Genel Tebliğde Değişiklikler Yapan (2) Seri No.Lı Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Çeklerin Vadesinden Önce Bankaya İbrazı Ve Keşidecinin Çeklerin Rızası Olmadan Elinden Çıktığına Yönelik Beyanına İstinaden Bankayı Ödemekten Men Etmesi Hususunda Düzenlemeler Öngörülmektedir

Tarih : 19.02.2009 Sayı : 2009/035 Çeklerin Vadesinden Önce Bankaya İbrazı Ve Keşidecinin Çeklerin Rızası Olmadan Elinden Çıktığına Yönelik Beyanına İstinaden Bankayı Ödemekten Men Etmesi Hususunda Düzenlemeler Öngörülmektedir

5084 Sayılı Kanunda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki İle Enerji Desteği Uygulamasında Süre Uzatımı Öngören Kanun Tasarısı TBMM Komisyonunda Görüşülmektedir

Tarih : 19.02.2009 Sayı : 2009/034 5084 Sayılı Kanunda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki İle Enerji Desteği Uygulamasında Süre Uzatımı Öngören Kanun Tasarısı TBMM Komisyonunda Görüşülmektedir

Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklikler Öngören Kanun Tasarısı Tbmm Komisyonunda Görüşülmektedir

Tarih : 19.02.2009 Sayı : 2009/033 Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklikler Öngören Kanun Tasarısı Tbmm Komisyonunda Görüşülmektedir

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 Ve 30’uncu Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin Olarak 15 No.Lı Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 12.02.2009 Sayı : 2009/032 Kurumlar Vergisi Kanununun 15 Ve 30’uncu Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin Olarak 15 No.Lı Kurumlar Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Ve Geçici 67’nci Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin Olarak 71 Seri No.Lı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 12.02.2009 Sayı : 2009/031 Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü Ve Geçici 67’nci Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin Olarak 71 Seri No.Lı Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlanmıştır

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 12.02.2009 Sayı : 2009/030 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi Yayınlanmıştır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul Ve Esasları Hakkında Genelge Yayınlamıştır

Tarih : 12.02.2009 Sayı : 2009/029 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Tecil, Taksitlendirme Yetkileri İle Usul Ve Esasları Hakkında Genelge Yayınlamıştır

Yurtdışından Temin Edilen Krediler İçin Ödenecek Faiz Tutarları İle Mal İthalatına Bağlı Olarak Doğan Vade Farkları Üzerinden K.V.K Madde 30 Gereği Yapılacak Vergi Tevkifatları

Tarih : 06.02.2009 Sayı : 2009/028 Yurtdışından Temin Edilen Krediler İçin Ödenecek Faiz Tutarları İle Mal İthalatına Bağlı Olarak Doğan Vade Farkları Üzerinden K.V.K Madde 30 Gereği Yapılacak Vergi Tevkifatları

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 06.02.2009 Sayı : 2009/027 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarında Bakanlar Kurulu Kararıyla Değişiklik Yapılmıştır

Tekstil Ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı Tebliğ

Tarih : 06.02.2009 Sayı : 2009/026 Tekstil Ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı Tebliğ

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu Maddesi Uyarınca Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Vergi Kesintisine Tabi Kazanç Ve İratlarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.02.2009 Sayı : 2009/025 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu Maddesi Uyarınca Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Vergi Kesintisine Tabi Kazanç Ve İratlarından Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Kazanç Ve İratlardan Yapılacak Vergi Tevkifat Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.02.2009 Sayı : 2009/024 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Kazanç Ve İratlardan Yapılacak Vergi Tevkifat Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci Maddesi Uyarınca Kurumlara Yapılan Bazı Ödemelere İlişkin Vergi Kesintisi Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.02.2009 Sayı : 2009/023 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci Maddesi Uyarınca Kurumlara Yapılan Bazı Ödemelere İlişkin Vergi Kesintisi Oranları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

01.01.2009’dan İtibaren Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 27.01.2009 Sayı : 2009/022 01.01.2009’dan İtibaren Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

5084 Sayılı Kanunun Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Düzenlendiği 4’üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair 2009-12 Sayılı Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 22.01.2009 Sayı : 2009/021 5084 Sayılı Kanunun Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşvikinin Düzenlendiği 4’üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair 2009-12 Sayılı Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

31.12.2008 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanmıştır

Tarih : 22.01.2009 Sayı : 2009/020 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları Maliye Bakanlığı Tarafından Açıklanmıştır

Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin 36 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 19.01.2009 Sayı : 2009/019 Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisine İlişkin 36 Seri No.Lı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 19.01.2009 Sayı : 2009/018 Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayınlanmıştır

Bazı Amme Alacaklarının Vergi Dairesi Veznelerine Nakden Veya Çekle Ödenmesi Yerine Tahsilâta Yetkili Kılınan Bankalara Ödenmesi Zorunluluğuna Dair Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 19.01.2009 Sayı : 2009/017 Bazı Amme Alacaklarının Vergi Dairesi Veznelerine Nakden Veya Çekle Ödenmesi Yerine Tahsilâta Yetkili Kılınan Bankalara Ödenmesi Zorunluluğuna Dair Maliye Bakanlığı Duyurusu Yayınlanmıştır

Karşılıksız Çıkan Çekler İçin Bankaların Ödeme Yapmakla Yükümlü Oldukları Meblağ 470,00 Tl Olarak Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 19.01.2009 Sayı : 2009/016 Karşılıksız Çıkan Çekler İçin Bankaların Ödeme Yapmakla Yükümlü Oldukları Meblağ 470,00 Tl Olarak Yeniden Belirlenmiştir

İşten Ayrılma Bildirgesinin (İAB) Türkiye İş Kurumuna Yasal Süresi İçinde İadeli Taahütlü Posta İle Gönderilmesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır.

Tarih : 19.01.2009 Sayı : 2009/015 İşten Ayrılma Bildirgesinin (İAB) Türkiye İş Kurumuna Yasal Süresi İçinde İadeli Taahütlü Posta İle Gönderilmesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır.

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Zorunluluğu 01.01.2009’dan İtibaren Başlamıştır

Tarih : 16.01.2009 Sayı : 2009/014 Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Zorunluluğu 01.01.2009’dan İtibaren Başlamıştır

Gümrük İdarelerince Takip Ve Tahsili Yapılan Ancak Yasal Süresi İçinde Ödenmemiş Amme Alacaklarına Dair Tecil Ve Taksitlendirme İmkanı Getiren Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 09.01.2009 Sayı : 2009/013 Gümrük İdarelerince Takip Ve Tahsili Yapılan Ancak Yasal Süresi İçinde Ödenmemiş Amme Alacaklarına Dair Tecil Ve Taksitlendirme İmkanı Getiren Gümrük Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2009 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Ve Dolayısıyla 2008 Takvim Yılı Hesap Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 06.01.2009 Sayı : 2009/012 2009 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde Ve Dolayısıyla 2008 Takvim Yılı Hesap Döneminde Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tescil Edilmiş Kara Taşıtlarının Satışlarının Trafik Tescil Şube Veya Büroları Tarafından Yerine Getirilmesine Dair Kanuni Düzenlemenin Yürürlük Tarihi 01.01.2009 Tarihinden 31.12.2009 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 06.01.2009 Sayı : 2009/011 Tescil Edilmiş Kara Taşıtlarının Satışlarının Trafik Tescil Şube Veya Büroları Tarafından Yerine Getirilmesine Dair Kanuni Düzenlemenin Yürürlük Tarihi 01.01.2009 Tarihinden 31.12.2009 Tarihine Ertelenmiştir

31.12.2008 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 06.01.2009 Sayı : 2009/010 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesine Dair 271 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 06.01.2009 Sayı : 2009/009 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesine Dair 271 Seri No.Lı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı:2009-1) Yayınlanmıştır

Tarih : 06.01.2009 Sayı : 2009/008 Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı:2009-1) Yayınlanmıştır

05.01.2009 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 09.01.2009 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 06.01.2009 Sayı : 2009/007 05.01.2009 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Ba Ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 09.01.2009 Tarihine Uzatılmıştır

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 02.01.2009 Sayı : 2009/006 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Motorlu Araç Ticareti Yapanların Özürlü Statüsündeki Alıcıların Ötv İstisnası Karşısındaki Durumlarını İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Sorgulayabileceklerine Dair (5) No.Lı Ötv Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2009 Sayı : 2009/005 Motorlu Araç Ticareti Yapanların Özürlü Statüsündeki Alıcıların Ötv İstisnası Karşısındaki Durumlarını İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Sorgulayabileceklerine Dair (5) No.Lı Ötv Sirküleri Yayınlanmıştır

Dövize Endeksli Ve Diğer Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2009 Sayı : 2009/004 Dövize Endeksli Ve Diğer Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar Yayınlanmıştır

2009 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı, Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 02.01.2009 Sayı : 2009/003 2009 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı, Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

31.12.2008 Tarihi İtibariyle Yürürlükten Kalkacak Bazı Vergisel Düzenlemeler

Tarih : 02.01.2009 Sayı : 2009/002 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Yürürlükten Kalkacak Bazı Vergisel Düzenlemeler

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 02.01.2009 Sayı : 2009/001 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır