Sirküler Arama


Eğitim Takvimi

Sirkülerler

2017 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Tarih : 30.12.2016 Sayı : 2016/233 2017 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına Dair (Varlık Barışı) Başvuru Süresi 30.06.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 30.12.2016 Sayı : 2016/232 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına Dair (Varlık Barışı) Başvuru Süresi 30.06.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

2017 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 28.12.2016 Sayı : 2016/231 2017 Yılında Emlak Vergisi Hesabına Esas Vergi Değerinin (Vergi Matrahının) Nasıl Belirleneceğine Dair Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2017 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 79 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 28.12.2016 Sayı : 2016/230 Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarının Yapacakları İşlemlerde 2017 Yılında Harç Miktarlarının Hesaplanmasında Esas Alınacak Döviz Kuru Ve Emsal Sayılar Hakkında 79 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 28.12.2016 Sayı : 2016/229 2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi İle Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Bazı Had Ve Tutarların Yeniden Belirlendiği Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınmakta Olan Özel İletişim Vergisinin 2017 Yılında Geçerli Olacak Tutarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 28.12.2016 Sayı : 2016/228 Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınmakta Olan Özel İletişim Vergisinin 2017 Yılında Geçerli Olacak Tutarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2017 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Tarih : 28.12.2016 Sayı : 2016/227 2017 Yılında Geçerli Olacak Vergi Usul Kanunu’ndaki Had Ve Tutarlar Tespit Ve İlan Edilmiştir

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2017 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 28.12.2016 Sayı : 2016/226 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Kapsamında 2017 Yılında Geçerli Olacak Vergi Tarifesi İle Vergiden İstisna Edilecek Tutarları Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

2017 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 28.12.2016 Sayı : 2016/225 2017 Yılı Harçlar Tarifesinin Tespit Ve İlan Edildiği Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

295 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 27.12.2016 Sayı : 2016/224 295 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2017 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

Tarih : 27.12.2016 Sayı : 2016/223 2017 Yılında Geçerli Olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasında İade Konusu Yapılamayacak Kısım İle İlgili Sınır 2017 Yılı İçin 21.400 Tl Olarak Belirlenmiştir

Tarih : 27.12.2016 Sayı : 2016/222 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulamasında İade Konusu Yapılamayacak Kısım İle İlgili Sınır 2017 Yılı İçin 21.400 Tl Olarak Belirlenmiştir

2017 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 27.12.2016 Sayı : 2016/221 2017 Yılında Geçerli Olacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Oranlarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanlarda 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesi Kapsamında Uygulanan Sigorta Primi İşveren Teşviki Uygulaması Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 27.12.2016 Sayı : 2016/220 Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanlarda 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesi Kapsamında Uygulanan Sigorta Primi İşveren Teşviki Uygulaması Süresi Uzatılmıştır

Maktu Damga Vergisi Ve Harç Tutarları İle Emlak Vergisine Esas Değerlerin Hesaplanmasında Uygulanacak Artış Oranları İle Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 27.12.2016 Sayı : 2016/219 Maktu Damga Vergisi Ve Harç Tutarları İle Emlak Vergisine Esas Değerlerin Hesaplanmasında Uygulanacak Artış Oranları İle Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulaması Ve Sisteme (Bes) Kademeli Geçiş Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 23.12.2016 Sayı : 2016/218 Zorunlu Otomatik Bireysel Emeklilik Uygulaması Ve Sisteme (Bes) Kademeli Geçiş Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Oecd 13 No’lı Beps Eylem Planı Çerçevesinde Ülke Bazlı Raporlama

Tarih : 23.12.2016 Sayı : 2016/217 Oecd 13 No’lı Beps Eylem Planı Çerçevesinde Ülke Bazlı Raporlama Ve Ülkeler Tarafından Uygulanması İle İlgili Rehber Yayınlamıştır

E-İhracat Faturası Uygulamasında Zorunlu Başlangıç Tarihi 1 Temmuz 2017 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 21.12.2016 Sayı : 2016/216 E-İhracat Faturası Uygulamasında Zorunlu Başlangıç Tarihi 1 Temmuz 2017 Tarihine Ertelenmiştir

6736 Sayılı Kanuna Başvuran Ve Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Edenler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 20.12.2016 Sayı : 2016/215 6736 Sayılı Kanuna Başvuran Ve Yapılandırılan Borçlarını Peşin Ödemeyi Tercih Edenler Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Dahilde İşleme İzin Belgesi Sahibi Mükelleflerin Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yaptıkları Teslimlerde Kdv İadesi Uygulamasına Dair Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 15.12.2016 Sayı : 2016/214 Dahilde İşleme İzin Belgesi Sahibi Mükelleflerin Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine Veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine Yaptıkları Teslimlerde Kdv İadesi Uygulamasına Dair Değişiklikler Yapılmıştır

2015 Yılında İnternet Satışı Bulunan Ve İlgili Yıl Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon Türk Lirasını Geçen Mükelleflerin En Geç 1.1.2017 Tarihine Kadar E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmeleri Hakkında Duyuru Yapılmıştır

Tarih : 14.12.2016 Sayı : 2016/213 2015 Yılında İnternet Satışı Bulunan Ve İlgili Yıl Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon Türk Lirasını Geçen Mükelleflerin En Geç 1.1.2017 Tarihine Kadar E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmeleri Hakkında Duyuru Yapılmıştır

Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Tarih : 09.12.2016 Sayı : 2016/212 Resmi Defterlerin Açılış, Ara Ve Kapanış Tasdikleri

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.12.2016 Sayı : 2016/211 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

2015 Yılı Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon Tl Ve Üzerinden Olan Mükellefler 1 Ocak 2017’den İtibaren E-Defter Ve E-Fatura Kapsamına Gireceklerdir

Tarih : 07.12.2016 Sayı : 2016/210 2015 Yılı Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon Tl Ve Üzerinden Olan Mükellefler 1 Ocak 2017’den İtibaren E-Defter Ve E-Fatura Kapsamına Gireceklerdir

2015 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2016 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

Tarih : 02.12.2016 Sayı : 2016/209 2015 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan Yıllık Kdv İade Tutarlarının En Geç Kasım 2016 Kdv Beyannamesi İle Talep Edilmesi Gerekmektedir

III Sayılı Ötv Listesinde Yer Alan Alkollü İçecekler Ve Tütün Mamullerinin Ötv Tutarlarında Artış Yapılmıştır

Tarih : 02.12.2016 Sayı : 2016/208 III Sayılı Ötv Listesinde Yer Alan Alkollü İçecekler Ve Tütün Mamullerinin Ötv Tutarlarında Artış Yapılmıştır

6736 Sayılı Kanun Kapsamında “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklar” İçin İlave Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 02.12.2016 Sayı : 2016/207 6736 Sayılı Kanun Kapsamında “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklar” İçin İlave Açıklamalar İçeren Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

5510 Sayılı Kanunun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 29.11.2016 Sayı : 2016/206 5510 Sayılı Kanunun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması Hakkında Genelge Yayınlanmıştır

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım İle İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 29.11.2016 Sayı : 2016/205 Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım İle İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Yayınlanmıştır

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 29.11.2016 Sayı : 2016/204 Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Yayınlanmıştır

6761 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında, 6736 Sayılı Kanunda Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 25.11.2016 Sayı : 2016/203 6761 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında, 6736 Sayılı Kanunda Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler

Cazibe Merkezleri Programı

Tarih : 25.11.2016 Sayı : 2016/202 Cazibe Merkezleri Programı

6736 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde 6761 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliğin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 25.11.2016 Sayı : 2016/201 6736 Sayılı Kanunun 4. Maddesinde 6761 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliğin Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 25.11.2016 Sayı : 2016/200 Kdv Ve Ötv Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır

Muhtasar, Damga Vergisi Ve Kdv Beyannamelerinin Verilmesi Süresi 28 Kasım Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 23.11.2016 Sayı : 2016/199 Muhtasar, Damga Vergisi Ve Kdv Beyannamelerinin Verilmesi Süresi 28 Kasım Tarihine Uzatılmıştır

2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih : 14.11.2016 Sayı : 2016/198 2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 Olarak Tespit Edilmiştir

Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Sınırı Hesabında Artış Öngören Kanun Teklifi

Tarih : 09.11.2016 Sayı : 2016/197 Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Sınırı Hesabında Artış Öngören Kanun Teklifi

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 07.11.2016 Sayı : 2016/196 E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayınlanmıştır

Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetçi Atanabileceğine Dair Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 04.11.2016 Sayı : 2016/195 Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetçi Atanabileceğine Dair Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Kararı Yayınlanmıştır

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Süreleri Uzatılan İşlemler Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 03.11.2016 Sayı : 2016/194 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru Süreleri Uzatılan İşlemler Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

6736 Sayılı Kanun Hakkında Soru Ve Cevaplar

Tarih : 03.11.2016 Sayı : 2016/193 6736 Sayılı Kanun Hakkında Soru Ve Cevaplar

Vergi İnceleme Ve Vergi İnceleme Rapor Süreçlerini Düzenleyen Yönetmeliklerde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 02.11.2016 Sayı : 2016/192 Vergi İnceleme Ve Vergi İnceleme Rapor Süreçlerini Düzenleyen Yönetmeliklerde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

Net Ücretleri Asgari Geçim İndirimi Dahil 1.300,99 Tl’nin Altına İnen Hizmet Erbabına Uygulanacak Olan İlave Asgari Geçim İndirimi

Tarih : 31.10.2016 Sayı : 2016/191 Net Ücretleri Asgari Geçim İndirimi Dahil 1.300,99 Tl’nin Altına İnen Hizmet Erbabına Uygulanacak Olan İlave Asgari Geçim İndirimi

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Başvuru Süresi 31 Ekim 2016 Günü Biten Düzenlemelerin Başvuru Süresi 25 Kasım 2016 Tarihine Uzatılmıştır

Tarih : 26.10.2016 Sayı : 2016/190 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Başvuru Süresi 31 Ekim 2016 Günü Biten Düzenlemelerin Başvuru Süresi 25 Kasım 2016 Tarihine Uzatılmıştır

Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Ötv İstisnası Uygulaması İle Şehit Yakınlarının Taşıt Alımlarında Ötv İstisnası Uygulamasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 20.10.2016 Sayı : 2016/189 Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Ötv İstisnası Uygulaması İle Şehit Yakınlarının Taşıt Alımlarında Ötv İstisnası Uygulamasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bir Kısım Prim Ve İdari Para Cezası Borçları İle İlgili Olarak Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 20.10.2016 Sayı : 2016/188 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bir Kısım Prim Ve İdari Para Cezası Borçları İle İlgili Olarak Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 14.10.2016 Sayı : 2016/187 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Fatca Anlaşması Ve Anlaşma Eki Mutabakat Zaptı Bakanlar Kurulu Tarafından Onaylanmış Olup, İlk Fatca Raporlamasının 30 Eylül 2017 Tarihi İtibarı İle Yapılması Beklenmektedir

Tarih : 13.10.2016 Sayı : 2016/186 Fatca Anlaşması Ve Anlaşma Eki Mutabakat Zaptı Bakanlar Kurulu Tarafından Onaylanmış Olup, İlk Fatca Raporlamasının 30 Eylül 2017 Tarihi İtibarı İle Yapılması Beklenmektedir

Hibrit (Elektrik Motoru Da Olan) Araçların Ötv Oranları İndirilmiştir

Tarih : 13.10.2016 Sayı : 2016/185 Hibrit (Elektrik Motoru Da Olan) Araçların Ötv Oranları İndirilmiştir

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol Bakanlar Kurulu’nca Onaylanmıştır

Tarih : 13.10.2016 Sayı : 2016/184 Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol Bakanlar Kurulu’nca Onaylanmıştır

77 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 11.10.2016 Sayı : 2016/183 77 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

6 Seri Numaralı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği İle Ar-Ge Ve Tasarım İndirimi İle Teknogirişim Sermaye Desteğine İlişkin Vergisel Teşviklerin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Yap

Tarih : 11.10.2016 Sayı : 2016/182 6 Seri Numaralı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği İle Ar-Ge Ve Tasarım İndirimi İle Teknogirişim Sermaye Desteğine İlişkin Vergisel Teşviklerin Uygulamasına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır

4 Seri Numaralı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği İle Ar-Ge Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine Yönelik Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 11.10.2016 Sayı : 2016/181 4 Seri Numaralı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği İle Ar-Ge Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine Yönelik Açıklamalar Yapılmıştır

293 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 11.10.2016 Sayı : 2016/180 293 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 11.10.2016 Sayı : 2016/179 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

5 Seri Numaralı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği İle Ar-Ge Faaliyetlerinde Damga Vergisi Ve Harç İstisnalarına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır

Tarih : 05.10.2016 Sayı : 2016/178 5 Seri Numaralı 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği İle Ar-Ge Faaliyetlerinde Damga Vergisi Ve Harç İstisnalarına İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır

69 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.10.2016 Sayı : 2016/177 69 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

48 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.09.2016 Sayı : 2016/176 48 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

60 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 30.09.2016 Sayı : 2016/175 60 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

30.09.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 30.09.2016 Sayı : 2016/174 30.09.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Uygulanması 1 Ocak 2017 Tarihine Ertelenen, İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına İlişkin Olarak “E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzunun” Taslak Metni Güncellenmiştir

Tarih : 29.09.2016 Sayı : 2016/173 Uygulanması 1 Ocak 2017 Tarihine Ertelenen, İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına İlişkin Olarak “E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzunun” Taslak Metni Güncellenmiştir

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A – Sıra No:8) Yayınlanmıştır

Tarih : 27.09.2016 Sayı : 2016/172 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A – Sıra No:8) Yayınlanmıştır

6736 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair İç Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 09.09.2016 Sayı : 2016/171 6736 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair İç Genelge Yayınlanmıştır

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 09.09.2016 Sayı : 2016/170 Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirimlerindeki Tarih Ve Bilgilerin İlgili Döneme Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgesindeki (Aphb) Tarih Ve Bilgiler İle Örtüşmemesi Halinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi E-Bildirge Sistemi Tarafından Kabul Edilmeyecektir

Tarih : 09.09.2016 Sayı : 2016/169 İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirimlerindeki Tarih Ve Bilgilerin İlgili Döneme Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgesindeki (Aphb) Tarih Ve Bilgiler İle Örtüşmemesi Halinde Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi E-Bildirge Sistemi Tarafından Kabul Edilmeyecektir

%18 Kdv Oranına Tabi Konutların %8 Kdv Oranına Tabi Olması İle Akaryakıt Ürünleri Başta Olmak Üzere Çeşitli Malların Maktu Ötv Tutarlarında Artış Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 09.09.2016 Sayı : 2016/168 %18 Kdv Oranına Tabi Konutların %8 Kdv Oranına Tabi Olması İle Akaryakıt Ürünleri Başta Olmak Üzere Çeşitli Malların Maktu Ötv Tutarlarında Artış Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

E-Beyanname Sisteminde 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Ve Kanunun Kapsadığı Dönemlere İlişkin Olarak Pişmanlıkla Veya Kanuni Süresinden Sonra Verilecek Beyannameler İçin Güncellemeler Yapılmışt

Tarih : 07.09.2016 Sayı : 2016/167 E-Beyanname Sisteminde 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Ve Vergi Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Ve Kanunun Kapsadığı Dönemlere İlişkin Olarak Pişmanlıkla Veya Kanuni Süresinden Sonra Verilecek Beyannameler İçin Güncellemeler Yapılmıştır

Kdv İadesi Eksiklik Yazıları Hakkında İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Ve Kılavuz Yayınlanmıştır

Tarih : 05.09.2016 Sayı : 2016/166 Kdv İadesi Eksiklik Yazıları Hakkında İnternet Vergi Dairesinde Duyuru Ve Kılavuz Yayınlanmıştır

6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 01.09.2016 Sayı : 2016/165 6741 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları Kapsamında Güneş Panellerine Dair Düzenleme İçeren 2016/3 Numaralı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 01.09.2016 Sayı : 2016/164 Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları Kapsamında Güneş Panellerine Dair Düzenleme İçeren 2016/3 Numaralı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Tarih : 31.08.2016 Sayı : 2016/163 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Yayınlanmıştır

Zorunlu Bes Katkı Payı Ödenmesine Dair Düzenlemeyi İçeren 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/162 Zorunlu Bes Katkı Payı Ödenmesine Dair Düzenlemeyi İçeren 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlanmıştır

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 26.08.2016 Sayı : 2016/161 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

6728 Sayılı Kanun İle Transfer Fiyatlandırması Mevzuatına İlişkin Yapılan Değişiklikler

Tarih : 25.08.2016 Sayı : 2016/160 6728 Sayılı Kanun İle Transfer Fiyatlandırması Mevzuatına İlişkin Yapılan Değişiklikler

Sgk Tarafından 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 25.08.2016 Sayı : 2016/159 Sgk Tarafından 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yapılandırılmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine Dair Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) Yayınlanmıştır

Tarih : 25.08.2016 Sayı : 2016/158 2017 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerine Dair Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) Yayınlanmıştır

Vergi Ve Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

Tarih : 23.08.2016 Sayı : 2016/157 Vergi Ve Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 22.08.2016 Sayı : 2016/156 İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır

İşletme Kayıtlarının (Kasa, Ortaklar Cari, Stoklar Ve Sabit Kıymetler) Düzeltilmesi

Tarih : 22.08.2016 Sayı : 2016/155 İşletme Kayıtlarının (Kasa, Ortaklar Cari, Stoklar Ve Sabit Kıymetler) Düzeltilmesi

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 22.08.2016 Sayı : 2016/154 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Rehberi Yayınlanmıştır

Matrah Ve Vergi Artırımı

Tarih : 19.08.2016 Sayı : 2016/153 Matrah Ve Vergi Artırımı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) Yayınlanmıştır

Tarih : 19.08.2016 Sayı : 2016/152 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) Yayınlanmıştır

Bazı Varlıklarının Milli Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı)

Tarih : 19.08.2016 Sayı : 2016/151 Bazı Varlıklarının Milli Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı)

Kdv İadesi Eksiklik Yazılarının E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmesi Ve Bu Yazılara Cevap Verilmesi Hakkında İnternet Vergi Dairesi’nde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 19.08.2016 Sayı : 2016/150 Kdv İadesi Eksiklik Yazılarının E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmesi Ve Bu Yazılara Cevap Verilmesi Hakkında İnternet Vergi Dairesi’nde Duyuru Yayınlanmıştır

Tarımsal Üretici Birliklerinin Denetlenmesi İle İlgili Olarak Bağımsız Denetim Yetki Belgesi Sözleşmesi Ve Raporları Hakkında Usul Ve Esaslar

Tarih : 19.08.2016 Sayı : 2016/149 Tarımsal Üretici Birliklerinin Denetlenmesi İle İlgili Olarak Bağımsız Denetim Yetki Belgesi Sözleşmesi Ve Raporları Hakkında Usul Ve Esaslar

6728 Sayılı Kanun İle 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 18.08.2016 Sayı : 2016/148 6728 Sayılı Kanun İle 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına İlişkin Mevzuatı Yeniden Düzenleyen 6735 Sayılı “Uluslararası İşgücü Kanunu” Yayınlanmıştır

Tarih : 18.08.2016 Sayı : 2016/147 Yabancıların Türkiye’de Çalışmasına İlişkin Mevzuatı Yeniden Düzenleyen 6735 Sayılı “Uluslararası İşgücü Kanunu” Yayınlanmıştır

Karşılıksız Çek Düzenlenmesine Hapis Cezası Geri Gelmiş Ve Karekodu Uygulaması İle Çek Düzenleyenler Hakkında Detaylı Bazı Finansal Ve Hukuki Bilgilere Erişim İmkânı Getirilmiştir

Tarih : 18.08.2016 Sayı : 2016/146 Karşılıksız Çek Düzenlenmesine Hapis Cezası Geri Gelmiş Ve Karekodu Uygulaması İle Çek Düzenleyenler Hakkında Detaylı Bazı Finansal Ve Hukuki Bilgilere Erişim İmkânı Getirilmiştir

Sermaye Avansı İle İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamalarına Dair Açıklamalar İçeren Kvk Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 17.08.2016 Sayı : 2016/145 Sermaye Avansı İle İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamalarına Dair Açıklamalar İçeren Kvk Genel Tebliği Yayınlanmıştır

6728 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 17.08.2016 Sayı : 2016/144 6728 Sayılı Kanun İle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 17.08.2016 Sayı : 2016/143 6728 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Kdv İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır

Tarih : 17.08.2016 Sayı : 2016/142 Kdv İade Taleplerindeki Eksikliklere İlişkin Yazılar, 1 Eylül 2016 Tarihinden İtibaren E-Tebligat Yoluyla Tebliğ Edilmeye Başlanacaktır

Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge Veya Tasarım Personelinin Merkez Ya Da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Bakanlar Ku

Tarih : 16.08.2016 Sayı : 2016/141 Ar-Ge Veya Tasarım Merkezleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge Veya Tasarım Personelinin Merkez Ya Da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 16.08.2016 Sayı : 2016/140 Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge İndirimi Uygulanmasına Dair Esasları Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 16.08.2016 Sayı : 2016/139 Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde İlave Ar-Ge İndirimi Uygulanmasına Dair Esasları Belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 16.08.2016 Sayı : 2016/138 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği Yayınlanmıştır

Tarih : 16.08.2016 Sayı : 2016/137 Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Ve Denetim Yönetmeliği Yayınlanmıştır

6728 Sayılı Kanun İle 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 16.08.2016 Sayı : 2016/136 6728 Sayılı Kanun İle 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 15.08.2016 Sayı : 2016/135 6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 15.08.2016 Sayı : 2016/134 6728 Sayılı Kanun İle Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle İflasın Ertelenmesi Uygulamasına Dair 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 15.08.2016 Sayı : 2016/133 6728 Sayılı Kanun İle İflasın Ertelenmesi Uygulamasına Dair 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 15.08.2016 Sayı : 2016/132 6728 Sayılı Kanun İle Harçlar Kanununda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 15.08.2016 Sayı : 2016/131 6728 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle Emlak Vergisi Kanunu’nda Ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 11.08.2016 Sayı : 2016/130 6728 Sayılı Kanun İle Emlak Vergisi Kanunu’nda Ve Belediye Gelirleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 11.08.2016 Sayı : 2016/129 6728 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 11.08.2016 Sayı : 2016/128 6728 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

6728 Sayılı Kanun İle İhracatçı Firmaların Yetkililerine Hususi Pasaport Verilmesine Dair Pasaport Kanunu’nda Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 11.08.2016 Sayı : 2016/127 6728 Sayılı Kanun İle İhracatçı Firmaların Yetkililerine Hususi Pasaport Verilmesine Dair Pasaport Kanunu’nda Düzenleme Yapılmıştır

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanan Mükellefler İle 2014 Yılı Satışları Veya Gayri Safi İş Hasılatı 150 Bin Tl'den Az Olan Mükellefler İçin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti 1 Ocak 2018 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih : 09.08.2016 Sayı : 2016/126 Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanan Mükellefler İle 2014 Yılı Satışları Veya Gayri Safi İş Hasılatı 150 Bin Tl'den Az Olan Mükellefler İçin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti 1 Ocak 2018 Tarihine Ertelenmiştir

İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade Talebi Veya Tecil-Terkin İşlemi Bulunan Mükelleflerin Tobb’den Alınmış Kapasite Raporları Listesini İnternet Vergi Dairesinden Göndermeleri Hakkında Duyuru

Tarih : 08.08.2016 Sayı : 2016/125 İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade Talebi Veya Tecil-Terkin İşlemi Bulunan Mükelleflerin Tobb’den Alınmış Kapasite Raporları Listesini İnternet Vergi Dairesinden Göndermeleri Hakkında Duyuru

Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesinin Sadece Karayolu Taşımacılığından Kaynaklı İadeler İçin (Araç Hâsılat Listesi) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

Tarih : 08.08.2016 Sayı : 2016/124 Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan Satış Faturası Listesinin Sadece Karayolu Taşımacılığından Kaynaklı İadeler İçin (Araç Hâsılat Listesi) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru

Kamu Arazileri Üzerindeki Konaklama Amaçlı Turizm Tesislerine Ait Bazı Yükümlülüklerin Ödenmesinin Ertelenmesine Dair Milli Emlak Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 08.08.2016 Sayı : 2016/123 Kamu Arazileri Üzerindeki Konaklama Amaçlı Turizm Tesislerine Ait Bazı Yükümlülüklerin Ödenmesinin Ertelenmesine Dair Milli Emlak Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Bazı Kıst Dönem Beyannamelerinin E-Beyanname Sisteminden Verilebileceğine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 08.08.2016 Sayı : 2016/122 Bazı Kıst Dönem Beyannamelerinin E-Beyanname Sisteminden Verilebileceğine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Olağanüstü Hal Sürecince İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunulamayacaktır

Tarih : 02.08.2016 Sayı : 2016/121 Olağanüstü Hal Sürecince İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunulamayacaktır

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) Yayınlanmıştır

Tarih : 02.08.2016 Sayı : 2016/120 Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10) Yayınlanmıştır

Başbakanlık Genelgesi İle Başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışların Vergiye Tabi Kazançtan İndirimi

Tarih : 02.08.2016 Sayı : 2016/119 Başbakanlık Genelgesi İle Başlatılan 15 Temmuz Dayanışma Kampanyasına Yapılacak Bağışların Vergiye Tabi Kazançtan İndirimi

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesinde Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 02.08.2016 Sayı : 2016/118 Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Listesinde Güncelleme Yapılmıştır

01.07.2016 – 31.12.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 02.08.2016 Sayı : 2016/117 01.07.2016 – 31.12.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Kesin Mizan Bildirimi Yürürlükten Kaldırılmıştır

Tarih : 28.07.2016 Sayı : 2016/116 Kesin Mizan Bildirimi Yürürlükten Kaldırılmıştır

Sigortalılara İşverenlerince Verilen Altın Bedellerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesi Gerektiğine Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 26.07.2016 Sayı : 2016/115 Sigortalılara İşverenlerince Verilen Altın Bedellerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesi Gerektiğine Dair Genelge Yayınlanmıştır

25 Temmuz 2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Tarih : 25.07.2016 Sayı : 2016/114 25 Temmuz 2016 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

İnternet Vergi Dairesi E-Beyanname Sisteminde Yayınlanan Duyuruda Haziran/2016 Kdv-1 Beyannamesinin Sonuç Hesapları Alanına Eklenen "Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı" Tablosunun Yeni Bir Değerlendirmeye Kadar Beyannameden Kaldırıldığı Açıklanmıştır

Tarih : 22.07.2016 Sayı : 2016/113 İnternet Vergi Dairesi E-Beyanname Sisteminde Yayınlanan Duyuruda Haziran/2016 Kdv-1 Beyannamesinin Sonuç Hesapları Alanına Eklenen "Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı" Tablosunun Yeni Bir Değerlendirmeye Kadar Beyannameden Kaldırıldığı Açıklanmıştır

01.07.2016 – 31.12.2016 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016/112 01.07.2016 – 31.12.2016 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

30.06.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 12.07.2016 Sayı : 2016/111 30.06.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 30.06.2016 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 12.07.2016 Sayı : 2016/110 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 30.06.2016 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2016 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 1 Ağustos 2016 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 12.07.2016 Sayı : 2016/109 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Ocak – Haziran 2016 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 1 Ağustos 2016 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Kdv-1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 01.07.2016 Sayı : 2016/108 Kdv-1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler

3996 Sayılı Kanun Kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde Kdv Oranı %8 Olarak Uygulanacaktır

Tarih : 01.07.2016 Sayı : 2016/107 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde Kdv Oranı %8 Olarak Uygulanacaktır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2016 Sayı : 2016/106 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2) Yayınlanmıştır

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 29.06.2016 Sayı : 2016/105 Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankarada İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayınlanmıştır

Kdv Borçları Da Tecil Ve Taksitlendirmeye Konu Olabilecektir

Tarih : 28.06.2016 Sayı : 2016/104 Kdv Borçları Da Tecil Ve Taksitlendirmeye Konu Olabilecektir

Sgk Mali Tatil Hakkında Duyuru Yayınlamıştır

Tarih : 27.06.2016 Sayı : 2016/103 Sgk Mali Tatil Hakkında Duyuru Yayınlamıştır

Türkiye İle Somali Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İmzalanmıştır

Tarih : 27.06.2016 Sayı : 2016/102 Türkiye İle Somali Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İmzalanmıştır

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Vergi Daireleri Mükelleflerinden, Belli Kriterlere Göre Seçilen Mükeleflerin Kdv İadesi İşlemlerinin Tek Yerden Takip Edilmesi İçin İki Yeni İhtisas Vergi Dairesi Kurulmuştur

Tarih : 27.06.2016 Sayı : 2016/101 Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Vergi Daireleri Mükelleflerinden, Belli Kriterlere Göre Seçilen Mükeleflerin Kdv İadesi İşlemlerinin Tek Yerden Takip Edilmesi İçin İki Yeni İhtisas Vergi Dairesi Kurulmuştur

Ymm’lere Yazılan 511 Evrak Kodlu Kdv İadesi Eksiklik Yazılarını İade Talebinde Bulunan Mükellefler De İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Görebileceklerdir

Tarih : 27.06.2016 Sayı : 2016/100 Ymm’lere Yazılan 511 Evrak Kodlu Kdv İadesi Eksiklik Yazılarını İade Talebinde Bulunan Mükellefler De İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Görebileceklerdir

2016 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

Tarih : 20.06.2016 Sayı : 2016/099 2016 Yılı Mali Tatil Uygulamaları

2015 Yılında Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2016 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır

Tarih : 09.06.2016 Sayı : 2016/098 2015 Yılında Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 30 Haziran 2016 Tarihine Kadar Yaptırılmış Olmalıdır

Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hakkında Duyuru

Tarih : 07.06.2016 Sayı : 2016/097 Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin Satış Fatura Listesi'nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hakkında Duyuru

İş Kanununda Yapılan Değişiklikler

Tarih : 25.05.2016 Sayı : 2016/096 İş Kanununda Yapılan Değişiklikler

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Tarih : 25.05.2016 Sayı : 2016/095 Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Uygulamasındaki Kişi Sayısı Ondan Beşe İndirilmiştir

Tarih : 25.05.2016 Sayı : 2016/094 Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi Uygulamasındaki Kişi Sayısı Ondan Beşe İndirilmiştir

2015 Yılı Faaliyet Dönemi Denetçisinin 2016 Yılı İçinde Seçilmesi İle İlgili Kgk Kurul Kararı

Tarih : 18.05.2016 Sayı : 2016/093 2015 Yılı Faaliyet Dönemi Denetçisinin 2016 Yılı İçinde Seçilmesi İle İlgili Kgk Kurul Kararı

Yatırım Teşvik Belgeli Satışlardan Kaynaklanan Kdv İadesi Taleplerinde Satış Fatura Listesi İnternet Vergi Dairesinden Gönderilecektir

Tarih : 17.05.2016 Sayı : 2016/092 Yatırım Teşvik Belgeli Satışlardan Kaynaklanan Kdv İadesi Taleplerinde Satış Fatura Listesi İnternet Vergi Dairesinden Gönderilecektir

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası İle Basit Usule Tabi Mükelleflere Kazanç İndirimi Uygulamasına Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 13.05.2016 Sayı : 2016/091 Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası İle Basit Usule Tabi Mükelleflere Kazanç İndirimi Uygulamasına Dair Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Ekmek Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Tarih : 06.05.2016 Sayı : 2016/090 Ekmek Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlanmıştır

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

Tarih : 06.05.2016 Sayı : 2016/089 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Yayınlanmıştır

E-Vergi Levhası

Tarih : 04.05.2016 Sayı : 2016/088 E-Vergi Levhası

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2015 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Tarih : 04.05.2016 Sayı : 2016/087 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren Şirket, Şube Ve İrtibat Bürolarının 2015 Yılı Faaliyetleri İle İlgili Bilgileri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Ekonomi Bakanlığı’na Bildirmeleri Gerekmektedir

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatlarında İthal Makine Teçhizat Listesinin Doldurulmasına Yönelik Olarak Tebliğ Değişikliği

Tarih : 04.05.2016 Sayı : 2016/086 Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatlarında İthal Makine Teçhizat Listesinin Doldurulmasına Yönelik Olarak Tebliğ Değişikliği

Serbest Bölgelerde Yazılım Faaliyetinde Çalışanların Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisnası Uygulanmasına Dair Şartlarda Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 29.04.2016 Sayı : 2016/085 Serbest Bölgelerde Yazılım Faaliyetinde Çalışanların Ücretlerinde Gelir Vergisi İstisnası Uygulanmasına Dair Şartlarda Değişiklik Yapılmıştır

Aralık 2015, Ocak/2016 Ve Şubat 2016 Dönemi E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalama Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresine İlişkin Açıklama

Tarih : 28.04.2016 Sayı : 2016/084 Aralık 2015, Ocak/2016 Ve Şubat 2016 Dönemi E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalama Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresine İlişkin Açıklama

Tüfe'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Elde Tutulması Ve Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Nasıl Vergilendirileceğine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 25.04.2016 Sayı : 2016/083 Tüfe'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Elde Tutulması Ve Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Nasıl Vergilendirileceğine Dair Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Tarih : 25.04.2016 Sayı : 2016/082 Sanayi İşletmeleri Nisan Ayı Sonuna Kadar Yıllık İşletme Cetvellerini Vermek Zorundadırlar

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle “Elektronik Defter Beratları”Nın Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 22.04.2016 Sayı : 2016/081 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi, E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle “Elektronik Defter Beratları”Nın Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Oecd’nin “Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşma Yorum Kitabı (Kısaltılmış Metin)” Türkçe Tercümesi Yayımlanmıştır

Tarih : 20.04.2016 Sayı : 2016/080 Oecd’nin “Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Model Anlaşma Yorum Kitabı (Kısaltılmış Metin)” Türkçe Tercümesi Yayımlanmıştır

31.03.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 19.04.2016 Sayı : 2016/079 31.03.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 19.04.2016 Sayı : 2016/078 Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Geksis (Gelir Ve Kurumlar Vergisi Standart İade) Sistemi Üzerinden İade Talebine Yönelik Bilgi Girişi Hakkında Uygulama Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 19.04.2016 Sayı : 2016/077 Geksis (Gelir Ve Kurumlar Vergisi Standart İade) Sistemi Üzerinden İade Talebine Yönelik Bilgi Girişi Hakkında Uygulama Kılavuzu Yayınlanmıştır

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Tarih : 13.04.2016 Sayı : 2016/076 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler Yapılmıştır

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Tarih : 12.04.2016 Sayı : 2016/075 Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasına İlişkin Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Tarih : 12.04.2016 Sayı : 2016/074 Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasına İlişkin Dikkate Alınacak Faiz Oranı Hakkında Sirküler Yayınlanmıştır

Pişmanlıkla Verilen Beyannameye İhtirazi Kayıt Konulabileceği (Pişmanlıkla Yapılan Beyanın Dava Konusu Yapılabileceği) Hakkında Güncel Bir Danıştay Kararı

Tarih : 12.04.2016 Sayı : 2016/073 Pişmanlıkla Verilen Beyannameye İhtirazi Kayıt Konulabileceği(Pişmanlıkla Yapılan Beyanın Dava Konusu Yapılabileceği) Hakkında Güncel Bir Danıştay Kararı

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Uygulanacak Özel İletişim Vergisi (Öiv) Ve Ön Ödemeli Hat Abonelerine Yapılacak Öiv İadesi Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 07.04.2016 Sayı : 2016/072 İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Uygulanacak Özel İletişim Vergisi (Öiv) Ve Ön Ödemeli Hat Abonelerine Yapılacak Öiv İadesi Hakkında Genel Tebliğ Yayınlanmıştır

Geçici Vergi Beyannamelerine “Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı” Bölümü Eklenmiştir

Tarih : 07.04.2016 Sayı : 2016/071 Geçici Vergi Beyannamelerine “Geçici Dönemi İçerisinde Faaliyet Kodu İtibariyle Brüt Kazanç Dağılımı” Bölümü Eklenmiştir

Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Tarih : 05.04.2016 Sayı : 2016/070 Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi Ve 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kâr Dağıtım Tablosunun Doldurulması Zorunluluğuna Dair Parasal Hadler

Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.04.2016 Sayı : 2016/069 Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Yayınlanmıştır

Makine Ve Teçhizat Alımlarının Finansmanı İçin Kullandırılacak Kredilerde Bsmv İstisnası Uygulaması İle İlgili Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir

Tarih : 01.04.2016 Sayı : 2016/068 Makine Ve Teçhizat Alımlarının Finansmanı İçin Kullandırılacak Kredilerde Bsmv İstisnası Uygulaması İle İlgili Usul Ve Esaslar Belirlenmiştir

3 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

Tarih : 01.04.2016 Sayı : 2016/067 3 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzu (Kdv İadesi Eksiklik Yazılarına İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Cevap Yazılması) Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 30.03.2016 Sayı : 2016/066 İnternet Vergi Dairesi Eksiklik Cevap Yazısı Hazırlama Kılavuzu (Kdv İadesi Eksiklik Yazılarına İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Cevap Yazılması) Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunlulukları Hakkında

Tarih : 28.03.2016 Sayı : 2016/065 Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Zorunlulukları Hakkında

Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (Geksis) Hakkında Hazırlanan En Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları Yayınlanmıştır

Tarih : 28.03.2016 Sayı : 2016/064 Gelir/Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (Geksis) Hakkında Hazırlanan En Çok Sorulan Sorular Ve Cevapları Yayınlanmıştır

51 İlde Uygulanan İlave Altı Puanlık İndirimde Aranan 10 Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştırma Şartının Kaldırılmasına İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 28.03.2016 Sayı : 2016/063 51 İlde Uygulanan İlave Altı Puanlık İndirimde Aranan 10 Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştırma Şartının Kaldırılmasına İlişkin Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Tarih : 23.03.2016 Sayı : 2016/062 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Aktif Toplam Ve Net Satış Hasılatı Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir

Tarih : 22.03.2016 Sayı : 2016/061 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Aktif Toplam Ve Net Satış Hasılatı Ölçütleri Yeniden Belirlenmiştir

İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 18.03.2016 Sayı : 2016/060 İndirimli Orana Tabi İşlemlere Ait Satış Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

E-Tebligat Adresi Edinme Zorunluluğu

Tarih : 18.03.2016 Sayı : 2016/059 E-Tebligat Adresi Edinme Zorunluluğu

Fatca Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6677 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 18.03.2016 Sayı : 2016/058 Fatca Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 6677 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

E-Fatura Kodlarının Düzenlendiği Ubl-Tr Kod Listeleri Kılavuzu Güncellenmiştir

Tarih : 15.03.2016 Sayı : 2016/057 E-Fatura Kodlarının Düzenlendiği Ubl-Tr Kod Listeleri Kılavuzu Güncellenmiştir

Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasına Dair Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 11.03.2016 Sayı : 2016/056 Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasına Dair Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

E-Defter Uygulama Kılavuzunda Güncellemeler Yapılmıştır

Tarih : 11.03.2016 Sayı : 2016/055 E-Defter Uygulama Kılavuzunda Güncellemeler Yapılmıştır

Hazır Beyan Sistemi İle Beyan Edilecek Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Ve Diğer Kazanç Ve İratlar Hakkında “Sık Sorulan Sorular” Yayınlanmıştır

Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/054 Hazır Beyan Sistemi İle Beyan Edilecek Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Ve Diğer Kazanç Ve İratlar Hakkında “Sık Sorulan Sorular” Yayınlanmıştır

Hazır Beyan Sistemi Yardım Rehberi Yayınlanmıştır

Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/053 Hazır Beyan Sistemi Yardım Rehberi Yayınlanmıştır

5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Destelenmesi Hakkında Kanun, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Ve Bazı Vergi Kanunlarında Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Düzenlemeler İçeren 6676 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 01.03.2016 Sayı : 2016/052 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Destelenmesi Hakkında Kanun, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Ve Bazı Vergi Kanunlarında Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine Yönelik Düzenlemeler İçeren 6676 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulamasına Dair Açıklamalar İçeren 13 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 01.03.2016 Sayı : 2016/051 Ödemeli Yayıncılık Hizmetlerinde Özel İletişim Vergisi Uygulamasına Dair Açıklamalar İçeren 13 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı İle Diğer Kazanç Ve İratların Hazır Beyan Sistemi İle Beyan Edilme İmkânı Getirilmiştir

Tarih : 01.03.2016 Sayı : 2016/050 Ücret, Gayrimenkul Sermaye İradı, Menkul Sermaye İradı İle Diğer Kazanç Ve İratların Hazır Beyan Sistemi İle Beyan Edilme İmkânı Getirilmiştir

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin Sgk Tarafından Basın Açıklaması Yayınlanmıştır

Tarih : 29.02.2016 Sayı : 2016/049 Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin Sgk Tarafından Basın Açıklaması Yayınlanmıştır

E-Arşiv Faturalarında İmza Bulunma Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 29.02.2016 Sayı : 2016/048 E-Arşiv Faturalarında İmza Bulunma Zorunluluğuna İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Transfer Fiyatlandırması Raporu Neden Önemlidir?

Tarih : 25.02.2016 Sayı : 2016/047 Transfer Fiyatlandırması Raporu Neden Önemlidir?

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) Yayınlandı

Tarih : 24.02.2016 Sayı : 2016/046 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa Iı) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) Yayınlandı

“E-Arşiv Fatura” Uygulaması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 18.02.2016 Sayı : 2016/045 “E-Arşiv Fatura” Uygulaması Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Türkiye Kızılay Derneği’ne Yapılan Teslim Ve Hizmetler İle Türkiye Kızılay Derneği’nin Teslim Ve Hizmetlerinde İstisna Konusunda Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır

Tarih : 17.02.2016 Sayı : 2016/044 Türkiye Kızılay Derneği’ne Yapılan Teslim Ve Hizmetler İle Türkiye Kızılay Derneği’nin Teslim Ve Hizmetlerinde İstisna Konusunda Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır

Sgk Tarafından 6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru Ve Cevaplar Yayınlanmıştır

Tarih : 17.02.2016 Sayı : 2016/043 Sgk Tarafından 6661 Sayılı Kanunla Getirilen İşverenlere Verilecek Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru Ve Cevaplar Yayınlanmıştır

Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 17.02.2016 Sayı : 2015/042 Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Asgari Ücret Desteği Uygulaması Hakkında Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Tarih : 15.02.2016 Sayı : 2016/041 Asgari Ücret Desteği Uygulaması Hakkında Sgk Genelgesi Yayınlanmıştır

Nakit Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsiki Hususunda 459 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 469 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 15.02.2016 Sayı : 2016/040 Nakit Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsiki Hususunda 459 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 469 Sıra Numaralı Vuk Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Gelir Vergisi Kanunu, İş Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklikler Yapan 6663 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 15.02.2016 Sayı : 2016/039 Gelir Vergisi Kanunu, İş Kanunu Ve Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklikler Yapan 6663 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

İndirimli Orana Tabi Satış Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Alınmaya Başlandığına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 11.02.2016 Sayı : 2016/038 İndirimli Orana Tabi Satış Fatura Listesinin İnternet Vergi Dairesinden Alınmaya Başlandığına Dair Duyuru Yayınlanmıştır

Kdv İadesi Kontrol Raporunun (Özet Rapor) İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Görüntülenmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 10.02.2016 Sayı : 2016/037 Kdv İadesi Kontrol Raporunun (Özet Rapor) İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Görüntülenmesine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır

468 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2015 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar Tespit Edilmiştir

Tarih : 10.02.2016 Sayı : 2016/036 468 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Vergi Usul Kanunu Gereğince 2015 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar Tespit Edilmiştir

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2015 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

Tarih : 10.02.2016 Sayı : 2016/035 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şubat Ayı Sonuna Kadar Hazırlanması Gereken 2015 Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Hatırlatma

2015 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2016 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınma

Tarih : 09.02.2016 Sayı : 2016/034 2015 Takvim Yılı İçinde İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklı Oluşan Ve Mahsuben İadesi Talep Edilen Ancak Yıl İçinde Mahsubu Gerçekleşmeyen Tutarların En Geç 2016 Ocak Kdv Beyannamesinde İlgili Satıra Yazılarak Devreden Kdv Olarak Dikkate Alınması Gerekmektedir

6661 Sayılı Kanun İle Getirilen İşverenlere Sigorta Prim Desteği (Asgari Ücret Desteği) Uygulaması İle İlgili Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Tarih : 09.02.2016 Sayı : 2016/033 6661 Sayılı Kanun İle Getirilen İşverenlere Sigorta Prim Desteği (Asgari Ücret Desteği) Uygulaması İle İlgili Sgk Duyurusu Yayınlanmıştır

Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Tarih : 08.02.2016 Sayı : 2016/032 Bağlı Ve Hâkim Şirket Raporlarının Faaliyet Döneminin İlk Üç Ayı İçinde Hazırlanması Gerekmektedir

Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak İşverenlere Sağlanacak Sigorta Primi Desteği İle Mali Tatil Kanunu’na Dair Düzenlemeler İçeren 6661 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 02.02.2016 Sayı : 2016/031 Asgari Ücret Artışına Bağlı Olarak İşverenlere Sağlanacak Sigorta Primi Desteği İle Mali Tatil Kanunu’na Dair Düzenlemeler İçeren 6661 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Gelir Ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi Ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Gvk Sirküleri Yayınlanmıştır

Tarih : 02.02.2016 Sayı : 2016/030 Gelir Ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi Ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Gvk Sirküleri Yayınlanmıştır

E-Defter Görüntüleyici Programı İle Söz Konusu Programa İlişkin Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2016 Sayı : 2016/029 E-Defter Görüntüleyici Programı İle Söz Konusu Programa İlişkin Kullanım Kılavuzu Yayınlanmıştır

E-Defter Kayıtlı Kullanıcılar Listesi Yayınlanmıştır

Tarih : 29.01.2016 Sayı : 2016/028 E-Defter Kayıtlı Kullanıcılar Listesi Yayınlanmıştır

E-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Tarih : 27.01.2016 Sayı : 2016/027 E-Arşiv Fatura Uygulaması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Karşılığı Bulunmayan Ya Da Kısmen Karşılığı Bulunan Çeklerde Bankaların Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Güncelleme Yapılmıştır

Tarih : 26.01.2016 Sayı : 2016/026 Karşılığı Bulunmayan Ya Da Kısmen Karşılığı Bulunan Çeklerde Bankaların Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Güncelleme Yapılmıştır

Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2015 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 1 Şubat 2016 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmekte

Tarih : 26.01.2016 Sayı : 2016/025 Bankalar, Sigorta Şirketleri Ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumlarının 243 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Temmuz – Aralık 2015 Dönemine İlişkin Bildirim Yükümlülüklerini 1 Şubat 2016 Tarihine Kadar Yerine Getirmeleri Gerekmektedir

Finansal Faaliyet Harçları 1 Şubat 2016 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Tarih : 26.01.2016 Sayı : 2016/024 Finansal Faaliyet Harçları 1 Şubat 2016 Tarihine Kadar Ödenmelidir

Hatalı Ya Da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Yayınlanan Duyuru Güncellenmiştir

Tarih : 21.01.2016 Sayı : 2016/023 Hatalı Ya Da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Yayınlanan Duyuru Güncellenmiştir

Meksika Ve Kosova Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yürürlük Tarihleri Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 18.01.2016 Sayı : 2016/022 Meksika Ve Kosova Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yürürlük Tarihleri Hakkında Karar Yayınlanmıştır

E-Fatura Uygulamasında Kayıtlı Mükelleflerden Mali Mührü Arızalananların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 15.01.2016 Sayı : 2016/021 E-Fatura Uygulamasında Kayıtlı Mükelleflerden Mali Mührü Arızalananların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Hatalı Ya Da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 14.01.2016 Sayı : 2016/020 Hatalı Ya Da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru Yayınlanmıştır

4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Yer Verilen Sigorta Prim Desteğinin Uygulanmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Tarih : 12.01.2016 Sayı : 2016/019 4447 Sayılı Kanunun Geçici 15. Maddesinde Yer Verilen Sigorta Prim Desteğinin Uygulanmasına Dair Genelge Yayınlanmıştır

Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe E-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Tarih : 12.01.2016 Sayı : 2016/018 Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe E-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

01.01.2016 – 30.06.2016 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

Tarih : 12.01.2016 Sayı : 2016/017 01.01.2016 – 30.06.2016 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Tarih : 11.01.2016 Sayı : 2016/016 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’na Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

2014 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2015 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde (Dolayısıyla 2015 Yılı Sonu İtibariyle) Uygulanacak Endeksleme Oranları

Tarih : 08.01.2016 Sayı : 2016/015 2014 Yılından Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Tutarlarına 2015 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Döneminde (Dolayısıyla 2015 Yılı Sonu İtibariyle) Uygulanacak Endeksleme Oranları

01.01.2016 – 30.06.2016 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Tarih : 05.01.2016 Sayı : 2015/014 01.01.2016 – 30.06.2016 Döneminde Geçerli Olacak Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Çocuk Yardımı Tutarları

Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2015 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/013 Borsa İstanbul (Bist) Borçlanma Araçları Piyasası’nda İşlem Gören Borçlanma Araçlarının 31.12.2015 Günü Değerlemelerinde Esas Alınacak Borsa Rayiçleri

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Yer Alan Sigorta Prim Teşvikinin Uygulanma Süresi 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/012 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Yer Alan Sigorta Prim Teşvikinin Uygulanma Süresi 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Yurt Dışına Yolcu Beraberinde Çıkarılacak Türk Lirası Ve Dövizlerin Beyanı İle Yurt Dışına Sermaye İhracında Yapılacak Bildirimlere Dair Tebliğ Değişikliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/011 Yurt Dışına Yolcu Beraberinde Çıkarılacak Türk Lirası Ve Dövizlerin Beyanı İle Yurt Dışına Sermaye İhracında Yapılacak Bildirimlere Dair Tebliğ Değişikliği Yayınlanmıştır

31.12.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/010 31.12.2015 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Kullanılacak Kurlar

Türk Ticaret Kanunu’na Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/009 Türk Ticaret Kanunu’na Göre 2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru İle Bu İşlemlere Uygulanacak Emsal Sayılar Hakkında 76 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/008 Muvazzaf Ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harç Miktarlarının Hesaplanmasına Esas Olacak Döviz Kuru İle Bu İşlemlere Uygulanacak Emsal Sayılar Hakkında 76 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlanmıştır

2016 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/007 2016 Yılında Geçerli Olacak Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası, Çocuk Ve Aile Zammı, Özel Sağlık Ve Bireysel Emeklilik Ödemeleri İle Sigorta Primine Esas Kazanç Tavan Ve Taban Ücret Tutarları

2016 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/006 2016 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarı İlan Edilmiştir

İnternet Satışı Yapan Mükellefler İçin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi Yayımlanmıştır

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/005 İnternet Satışı Yapan Mükellefler İçin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi Yayımlanmıştır

2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/004 2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/003 Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ Yayınlanmıştır

Bazı Mallara Uygulanacak Kdv Oranlarının, Ötv Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/002 Bazı Mallara Uygulanacak Kdv Oranlarının, Ötv Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar Yayınlanmıştır

Çeşitli Vergi Kanunlarının Süresini Uzatan Ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik İçeren 6655 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır

Tarih : 04.01.2016 Sayı : 2016/001 Çeşitli Vergi Kanunlarının Süresini Uzatan Ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik İçeren 6655 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır